ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Εντός του Μαΐου του 2017 πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια στα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών, στα οποία συμμετείχαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Α΄/θμιας και σχεδόν το σύνολο των καθηγητών θεολόγων της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. Με βάση τα στοιχεία που μας δόθηκαν από τους επιμορφωτές, ο αριθμός των ωφελουμένων από τη συγκεκριμένη Δράση ανέρχεται περίπου στους 2.800 εκπαιδευτικούς.

Με κάποια καθυστέρηση -η οποία οφείλεται σ’ ένα ζήτημα νομικής φύσεως, το οποίο έπρεπε να επιλυθεί- εχθές στάλθηκαν στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων οι οδηγίες, προκειμένου να συμπληρώσουν τα σχετικά με τη Δράση ερωτηματολόγια και να πάρουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους.

Ωστόσο, καθώς κάποιες από αυτές τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δόθηκαν εσφαλμένα. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων συμμετοχής παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες στην επιμορφωτική δράση όπως ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων.

Ο Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΔΕ

Κωνσταντίνος Ε. Αργυρόπουλο\

το επισυναπτόμενο έγγραφο