Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα HeroesX

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα HeroesX

Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 11425/23-01-2018 έγγραφο
Σας γνωστοποιούμε ότι στην ειδική πλατφόρμα Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (“Massively Open Online Courses”) του Πανεπιστημίου Harvard προσφέρεται ο νέος κύκλος του προγράμματος «
Ο Αρχαίος Έλληνας Ήρωας» (“The Ancient Greek Heroή “HeroesX).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις
εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
https://www.edx.org/course/ancient-greek-hero-harvardx-hum2x-0 και να απευθύνονται στο τηλ.
27520- 47030

περισσότερα εδώ