Επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων Ν Φθιώτιδας

2020

Ανά σχολείο 2019 (xls)
Ανά σχολή επιτυχίας 2019 (pdf)

Ανά σχολείο 2018 (xls)
Ανά σχολή επιτυχίας:2018 (pdf)
Όλα τα σχολεία μαζί :2018(pdf)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011