Διαύγεια

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Μετακίνηση αδαπάνως του Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης Κωνσταντινούπολης στην Θεσσαλονίκη, στις 26-29/03/2023, για υπηρεσιακούς λόγους
Ημ/νια: 30/03/2023 11:29:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΖ946ΜΤΛΗ-5ΨΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ημ/νια: 30/03/2023 11:22:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΑ146ΜΤΛΗ-ΧΨΦ
Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ημ/νια: 30/03/2023 11:21:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Χ6446ΜΤΛΗ-Ο3Ε
Θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ»
Ημ/νια: 30/03/2023 11:15:08
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΚΜ46ΜΤΛΗ-ΖΥΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Ημ/νια: 30/03/2023 11:10:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΞΧΠ46ΜΤΛΗ-ΧΝΤ
Θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – φορέα Γενικής Κυβέρνησης του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
Ημ/νια: 30/03/2023 10:59:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ6Β46ΜΤΛΗ-ΗΜΣ
Θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
Ημ/νια: 30/03/2023 10:56:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΡ746ΜΤΛΗ-ΖΦΦ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 30/03/2023 10:54:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ3346ΜΤΛΗ-Γ3Ω
Θέμα: α) Έγκριση του υπ’αριθμ. 9/07-02-2023 πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων στο πλαίσιο του ανοικτού, άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» για την Πράξη «Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163933) και β) τροποποίηση της Σύμβασης με αρ πρωτ. 2624/11-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011093842 2022-08-11)
Ημ/νια: 30/03/2023 10:40:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΦΥ46ΜΤΛΗ-ΘΥ7
Θέμα: α) Έγκριση του υπ’αριθμ. 8/03-02-2023 πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων στο πλαίσιο του ανοικτού, άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» για την Πράξη «Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163933) και β) τροποποίηση της Σύμβασης με αρ πρωτ. 2621-11/08/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV01109295 2022-08-11)
Ημ/νια: 30/03/2023 10:36:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΜ846ΜΤΛΗ-412

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: «Έγκριση υλοποίησης Περιβαλλοντικής Δράσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου με τίτλο Λογοτεχνία και Περιβάλλον από το Κ.Ε.ΠΕ.Α Διρφύων Μεσσαπίων».
Ημ/νια: 30/03/2023 09:43:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ5Τ46ΜΤΛΗ-ΨΒΤ
Θέμα: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών διατροφής μαθητών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Γ΄ Φάσης ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 – 2023»
Ημ/νια: 28/03/2023 13:00:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΡΝ46ΜΤΛΗ-4Β0
Θέμα: Ανάθεση διατροφής μαθητών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Γ΄ Φάσης ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 – 2023
Ημ/νια: 28/03/2023 11:48:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΗ346ΜΤΛΗ-ΤΓΥ
Θέμα: Ανάθεση μεταφοράς μαθητών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Α΄ Φάσης ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 – 2023
Ημ/νια: 28/03/2023 11:12:59
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΡΘ46ΜΤΛΗ-ΚΙ3
Θέμα: Ανάθεση μεταφοράς μαθητών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Α΄ Φάσης ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 – 2023
Ημ/νια: 28/03/2023 10:40:17
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Η6746ΜΤΛΗ-ΝΨΟ
Θέμα: Ανάθεση μεταφοράς μαθητών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Σχολικών Αγώνων Α΄ Φάσης ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 - 2023
Ημ/νια: 28/03/2023 10:17:25
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΠΣ46ΜΤΛΗ-Ζ4Τ
Θέμα: Ανάθεση μεταφοράς μαθητών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Σχολικών Αγώνων Α΄ Φάσης ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 - 2023
Ημ/νια: 28/03/2023 10:12:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΛΟ46ΜΤΛΗ-Ζ1Γ
Θέμα: Ανάθεση μεταφοράς μαθητών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Σχολικών Αγώνων Α΄ Φάσης ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 - 2023
Ημ/νια: 28/03/2023 09:03:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΨ746ΜΤΛΗ-ΦΙ7
Θέμα: Ανάθεση για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης - διαμονής και διατροφής μαθητών/τριών και συνοδών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Γ΄ Φάσης ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 – 2023
Ημ/νια: 27/03/2023 13:27:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΩΧ46ΜΤΛΗ-ΘΦ7
Θέμα: Ανάθεση μεταφοράς μαθητών, μετά από έρευνα αγοράς, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Γ ΄ Φάσης ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022 – 2023
Ημ/νια: 27/03/2023 11:54:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ33Ζ46ΜΤΛΗ-8Δ7

ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΣΕΛΟΥ ΜΑΡΘΑΣ
Ημ/νια: 30/03/2023 10:04:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 69ΑΧ46ΜΤΛΗ-ΔΟΡ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΛΕ 2120207001, 2130205001, 2420989001
Ημ/νια: 30/03/2023 09:08:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ8Μ46ΜΤΛΗ-ΥΜΧ
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΑΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΚ. ΕΤ: 2023)
Ημ/νια: 28/03/2023 18:13:34
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΦΡ646ΜΤΛΗ-3ΡΒ
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΚ. ΕΤ: 2023)
Ημ/νια: 28/03/2023 18:10:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 92Χ046ΜΤΛΗ-ΞΗΜ
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤ: 2023
Ημ/νια: 28/03/2023 18:07:17
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΕΗΦ946ΜΤΛΗ-2ΟΓ
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Δ.Ε ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΚ. ΕΤ: 2023)
Ημ/νια: 28/03/2023 18:02:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΡΟ1Υ46ΜΤΛΗ-ΒΔΓ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆. ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ Α.Μ.Ω (ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
Ημ/νια: 28/03/2023 16:34:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΛΝ46ΜΤΛΗ-8ΣΥ
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τον κρατικό προϋπολογισμό με κωδικό ΑΛΕ2130104001
Ημ/νια: 28/03/2023 15:40:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 66ΒΞ46ΜΤΛΗ-ΙΓΖ
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τον κρατικό προϋπολογισμό με κωδικό ΑΛΕ2130104001
Ημ/νια: 28/03/2023 15:40:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΓΖΚ46ΜΤΛΗ-ΧΟΔ
Θέμα: Περίληψη σύμβασης πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού μέσα από το έργο Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ με κωδικό 5010706
Ημ/νια: 28/03/2023 15:40:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Α3346ΜΤΛΗ-ΓΧ9