«Σύγχρονες Δεξιότητες για Διεθνώς Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις: Ο Ρόλος του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Παραγωγικό Μετασχηματισμό της Οικονομίας»

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018, 09:30 – 14:00

  • Δείτε εδώ τα σημεία ομιλίας του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Θ. Φέσσα και εδώ την σχετική παρουσίαση.
  • Δείτε εδώ την παρουσίαση του κ. Χρήστου  Α. Ιωάννου, Διευθυντή, Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ.
  • Δείτε εδώ τα βασικά σημεία της παρέμβασης του κ. Mezian.
  • Διαβάστε εδώ το Special Report: Σύγχρονες Δεξιότητες για Διεθνώς Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις: 12 + 1 προκλήσεις για να μειώσουμε το χάσμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα – 23 Ιανουαρίου 2018.
  • Δείτε εδώ το πρόγραμμα.
  • Δηλώστε εδώ συμμετοχή.