Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δημιουργία δυναμικών web εφαρμογών για την πληροφόρηση των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

 

  • ΟΝΟΜΑ: ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
  • EMAIL: [email protected]
  • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δημιουργία δυναμικών web εφαρμογών για την πληροφόρηση των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μεταπτυχιακή Διατριβή
  • ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: @Kalodimos-Dimitris-Diplomatiki-Master-UTH-Lamia-2018 (07-31-19-08-48-52).pdf (4055 kB)