ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δ.Ε

  • ΟΝΟΜΑ: ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ
  • ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
  • EMAIL: [email protected]
  • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δ.Ε
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μεταπτυχιακή Διατριβή
  • ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: @dpallas_msc_uth_2019 (07-31-19-08-54-23).pdf (5183 kB)