Παρουσία Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων σε Εξεταστικά Κέντρα χωρίς υποψηφίους

ΘΕΜΑ: Παρουσία Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων σε Εξεταστικά Κέντρα χωρίς υποψηφίους

Επισημαίνεται ότι τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ορισμένα Εξεταστικά Κέντρα δεν θα έχουν υποψηφίους για τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι αντίστοιχες Λυκειακές Επιτροπές θα πρέπει να παρίστανται στο Εξεταστικό Κέντρο και να βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη να παρέχουν τα θέματα των εξετάσεων σε κοντινό Εξεταστικό Κέντρο.
Τα μέλη των εν λόγω Λυκειακών Επιτροπών μετά την ώρα δυνατής αποχώρησης θα μπορούν να αποχωρούν από το Εξεταστικό Κέντρο, αφού μεριμνήσουν για τη διαγραφή των θεμάτων από το ηλεκτρονικό σύστημα λήψης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Μαρούσι, 19 – 5 – 2016
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.251/ 81221 /Α5/2016