Το ΦΕΚ για Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

πατήστε εδώ

(σε προηγούμενη ανάρτηση έχουμε δημοσιεύσει τη σχετική Υ.Α.)