Τα σχόλια της ΕΜΕ για τα θέματα Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ειδικά Σχόλια
Θέμα Α:
Θεωρία
Θέμα Β:
Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης.
Θέμα Γ:
Εξετάζεται μεγάλο μέρος του Κεφαλαίου των Πιθανοτήτων.
Επισημαίνουμε ότι αν ο υποψήφιος δεν απαντήσει σωστά στο ερώτημα Γ1 τότε θα έχει πρόβλημα στην επιτυχή αντιμετώπιση των επόμενων ερωτημάτων και ενδεχομένως να δημιουργηθεί θέμα στην ισότιμη βαθμολόγηση των υποψηφίων.
Θέμα Δ:
Με πολλά ερωτήματα εξετάζεται μεγάλο μέρος του κεφαλαίου της Στατιστικής.
Γενικά Σχόλια
Tα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης με ερωτήματα κλιμακούμενης δυσκολίας
Η εξέταση θεωρείται μέτριας δυσκολίας για τους απόφοιτους. Οι μαθητές που εξετάζονται φέτος για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε επιμέρους ερωτήματα.