Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις των εμπλεκομένων στις διαδικασίες των Πανελλαδικών εξετάσεων

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων από τις ΔΔΕ της χώρας, σας ενημερώνουμε για πολλοστή φορά ότι όσον αφορά στις αποζημιώσεις των εμπλεκομένων στις διαδικασίες των Πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν οι διατάξεις της με
αρ.2/33374/0022/27-12-2012 (ΦΕΚ 1393 τβ’ 2012) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (ΦΕΚ 1843 τ.B 2012, ΦΕΚ 1731 τ.Β 2013).

1 thought on “Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις των εμπλεκομένων στις διαδικασίες των Πανελλαδικών εξετάσεων

Comments are closed.