ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΛ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΑΛ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ.

Ω6ΠΚ465ΦΘ3-ΒΣΝ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΩΨΖ8465ΦΘ3-ΝΧ0 ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

7ΚΞΓ465ΦΘ3-9Η9 ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΩΟΨΛ465ΦΘ3-Χ3Θ ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ