Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Δ/ντών και Υποδ/ντών σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

Για τα Δημόσια ΙΕΚ πατήστε εδώ

Για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας πατήστε εδώ