Για τα αποτελέσματα στις τάξεις Α’ και Β’ ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα χρησιμοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου και μόνο το «mySchool».

πατήστε εδώ  για να δείτε τη σχετική Υ.Α που λέει μεταξύ άλλων:
“Για τα αποτελέσματα στις τάξεις Α’ και Β’ ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και Α’,Β’,Γ’ εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα χρησιμοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου και μόνο το «mySchool».”