Τρίτη 1-7-2014 οι βαθμοί θα αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

πατήστε εδώ για να διαβάσετε την εγκύκλιο με τίτλο: “Διακίνηση βαθμολογίας, παραλαβή αποκομμάτων, αποτελέσματα απόλυσης  και χορήγηση Βεβαίωσης Πρόσβασης  2014.”

1 thought on “Τρίτη 1-7-2014 οι βαθμοί θα αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

Comments are closed.