Δύο επιλογές για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 2020 μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων

α) Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 – 2020, οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου των Τμημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018, μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε:
α) με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν το σχολικό έτος 2019 – 2020 είτε
β) με τους όρους, προϋποθέσεις και εξεταστέα ύλη του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα Γενικού Λυκείου, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018 – 2019. Η επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων – δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.
β) Οι υποψήφιοι που επιλέγουν να εξεταστούν σύμφωνα με την περίπτωση β’ της υποπαραγράφου α’ διεκδικούν ποσοστό των θέσεων των ανωτέρω Τμημάτων. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018 -2019, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019 – 2020.