Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση

Θέμα: «Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Συνάντηση»

Σχετ.:
1. Οι παρ. 1 & 2 του άρθρου 17 του ΠΔ 79/2017, «Οργάνωση και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4559/18)
2. Οι διατάξεις της περ. θ΄, της παρ.3 του άρθρου 3, και της περ. α’ της παρ. 4 της υπ’αριθμ.158733/ΓΔ4 Υ.Α. (ΦΕΚ 4299/27-09-2018τ.Β’)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και του προγραμματισμού των επιμορφωτικών δράσεων του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Ευθύμιος Γκούμας, διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση με τους/τις εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας με θέμα:
«Ο ρόλος των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. – Πλαίσιο συνεργασίας υποστηρικτικών δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»
Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 8:30 – 14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας, Αμπλιανίτη 20-22, (Ανθέων) στη Λαμία όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα. Στο Β’ μέρος της επιμόρφωσης (11:30 – 14:00) θα συμμετέχουν και οι Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων που έχουν Τμήματα Ένταξης.
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης:
08:30 – 09:00: Προσέλευση
09:00 – 11:00: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. –
Διδακτικές προσεγγίσεις
Εισηγητές: Ευθύμιος Γκούμας, ΣΕΕ Ειδ. Αγωγής και Ενταξιακής Εκπ/σης
Πέτρος Ορφανός, ΣΕΕ ΠΕ70
11:00 – 11:30: Διάλειμμα
11:30 – 13:30: Πλαίσιο συνεργασίας υποστηρικτικών δομών Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης
Εισηγητές: Ευθύμιος Γκούμας,
Ιωάννης Μπαρμπάτσης, Προϊστάμενος Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας
Πέτρος Ορφανός
13:30 – 14:00: Συζήτηση