Σχολική ασφάλεια και υγιεινή για το σχολικό έτος 2019-2020

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο:«Σχολική ασφάλεια και υγιεινή» του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2019-2020 και απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και όλες οι τάξεις Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου) και σε εκπαιδευτικούς όλης της χώρας.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής του φυσικού σχολικού περιβάλλοντος (κτιριακές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός), αλλά και την υποστήριξή του στην ανάληψη δράσεων με τους μαθητές για τη βελτίωση της ποιότητας του σχολικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας.

Επιπλέον σκοπός είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές για τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή και για τους ρόλους- αρμοδιότητες των παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Διευθυντών Εκπαίδευσης, ώστε να προβαίνουν, όταν απαιτείται, σε επωφελείς συνεργασίες και ενέργειες, που διευκολύνουν τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων ασφάλειας και υγιεινής στα σχολεία.

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού έγινε ύστερα από έγγραφο προτάσεων, που κατατέθηκε στο ΥΠΑΙΘ και σύμφωνα με τη θετική εισήγηση του ΙΕΠ το 2015. Ακολούθησε το 2016 η υποβολή του υλικού στο ΥΠΑΙΘ και μέσω του ΥΠΑΙΘ στο ΙΕΠ για γνωμοδότηση. Τελικά το εκπαιδευτικό υλικό έλαβε θετική γνωμοδότηση για την παιδαγωγική του καταλληλότητα για τα έτη 2016-17, 2017-18, 2018-19 και 2019-20 και τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2016, 2017, 2018 και 2019 απεστάλη ηλεκτρονικά, συνοδευόμενο από τις ανάλογες εγκρίσεις του ΥΠΑΙΘ και μέσω των Διευθύνσεων Α΄- Βάθμιας και Β΄- Βάθμιας Εκπαίδευσης, στα σχολεία της χώρας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ…

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘ-2019-20…

Με εκτίμηση Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού

  • Νίκη Σύρου, RN, MPH, PhD
    ΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Παναγιώτα Σουρτζή,
    Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

πηγή