Πρόσληψη 142 εκπαιδευτικών Α/θμιας κλάδων/ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών

Πρόσληψη 142 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020» (ΟΠΣ 5047065) για το διδακτικό έτος 2019-2020

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη82εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 (Δάσκαλοι),10 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής, 11εκπαιδευτικώνπλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής, 11 εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής, 3εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 10 εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 1εκπαιδευτικούπλήρους ωραρίου της ειδικότητας ΠΕ79.01-Μουσικής, 10 εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικήςκαι4 εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου της ειδικότητας ΠΕ91.01-ΘεατρικώνΣπουδώνστο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020»με κωδικό ΟΠΣ 5047065 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Προβολή αρχείου