06-04-19 Τη Δευτέρα η ανακοίνωση του τελικού Νομοσχεδίου

2 peth

06-04-19 Τη Δευτέρα η ανακοίνωση του τελικού Νομοσχεδίου

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα ανακοινώσει τη Δευτέρα 8 Απριλίου το τελικό νομοσχέδιο για τις συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τη νέα Γ΄ Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Όσα δημοσιοποιούνται ως τελικές διατάξεις του νομοσχεδίου δεν ευσταθούν.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας