Ιστοριογραμμή (Storyline) στη διδασκαλία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 30/04/2019

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

“ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ” (STORYLINE) ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

 Το πρόγραμμα «Ιστοριογραμμή (Storyline) στη διδασκαλία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης», έχει διάρκεια 125 ώρες με βασικό στόχο την διεύρυνση των γνώσεων όλων των εκπαιδευομένων σχετικά με την καινοτόμο διδακτική προσέγγιση Ιστοριογραμμή καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσω της παροχής εξειδικευμένης γνώσης και βιωματικής- πρακτικής εμπειρίας στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σειράς διαθεματικών δραστηριοτήτων (Εκπαίδευση για την Αειφορία, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων κ.α.) με τη διδακτική μεθοδολογία-προσέγγιση της Ιστοριογραμμής (Storyline) στους χώρους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Μουσείων, της επιμόρφωσης ενηλίκων, των παιδικών σταθμών, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, κ.α. Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για μαθητευόμενους όλων των ηλικιών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε, Εκπαιδευτικούς Γενικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης*, Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης*, Ειδικούς Παιδαγωγούς*, Αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Άλλες ειδικότητες που απασχολούνται ή μπορούν να απασχοληθούν σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε Μουσεία, στην Ειδική Αγωγή και γενικότερα, σε όσους εμπλέκονται στην Επιμόρφωση ενηλίκων. * γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

• Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικής αγωγής κ.α.
• Η βελτίωση των διδακτικών και πρακτικών τους ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της αξιοποίησης και εφαρμογής μιας νέας διδακτικής μεθοδολογίας
• Η εξειδίκευση σε ένα αξιόλογο μεθοδολογικό και διδακτικό εργαλείο της Ιστοριογραμμής, το οποίο θα βελτιώσει την επαγγελματική τους ετοιμότητα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
• Η εκπαίδευση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διάφορων θεμάτων, που εντάσσονται είτε στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας, είτε ευρύτερα στο πλαίσιο δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, με βιωματικού τύπου εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.

H διάρκεια του προγράμματος έχει προγραμματιστεί ως εξής:

  • Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος:  Μάιος 2019
  • Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Ιούλιος 2019

Η περίοδος εγγραφών είναι:  έως 30/04/2019

 Ολοκληρωμένη η παρουσίαση του προγράμματος και αλλά και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής απευθείας στην ιστοσελίδα του προγράμματος όπου και μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας on-line.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε είτε την ιστοσελίδα μας www.learning.uth.gr

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το μήνυμα στα σχολεία της αρμοδιότητα σας

 

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Τηλ.:24210 06366

Fax: 24210 06487

Ε-mail: [email protected]

Website: www.learning.uth.gr