Διευκρινίσεις σχετικά με την έγκριση Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Φυσικής Δ.Ε. –σχ. έτ. 2018-2019.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την έγκριση Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Φυσικής Δ.Ε. – σχ. έτ. 2018-2019.

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2018-2019 έχουν εγκριθεί, με το με αρ. πρ. Φ15/26899/Δ2/20-02-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου «Αριστοτέλης» 2019, ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου «Αριστοτέλης» 2019 και η Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2019, που διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση.
Επισημαίνεται ότι ο 29ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2019 και ο  7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2019, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 06-04-2019 και τους οποίους διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, δεν εγκρίνονται για το σχολικό έτος 2018-2019.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.