ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΠπ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 28-12-2018
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ