ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1. Πίνακας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπ/κων μετά από άρση εδώ

2. Πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά :

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΑΠΟΜ ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΑ Β1,Β2,Β3 14-05-18

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΑΠΟΜ ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΑ Β7,Β8,Β9 14-05-18

Πρόσκληση

Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:
α) παρέμειναν υπεράριθμοι
β) βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
γ) ήρθαν με μετάθεση
δ) επιθυμούν βελτίωση,
να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες).

Επισημαίνεται ότι κατατίθενται αιτήσεις ΜΟΝΟ για τα εναπομείναντα οργανικά κενά των κλάδων των συνημμένων πινάκων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τρίτη 15-05-2018 έως και Δευτέρα 21-05-2018 και ώρα 10:00,
α) αυτοπροσώπως,
β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Το έντυπο αίτησης εδώ