Τα εξεταστικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν τηλε- εξετάσεις για το ΚΠΓ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Σας αποστέλλουμε πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν τηλε-
εξετάσεις. Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τον τρόπο εξέτασής τους
στην 4η ενότητα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

τα εξεταστικά κέντρα