Έγκριση ολιγομελών τμημάτων Β Τάξης Τομέων, Γ’ τάξης Ειδικοτήτων Ημερησίων ΕΠΑΛ, Γ’ & Δ’ τάξης Ειδικοτήτων Εσπερινού ΕΠΑΛ & Α’ τάξης Γενικής Παιδείας Ημερησίων ΕΠΑΛ

Προβολή αρχείου