Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο Μόναχο

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2017-2018 στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου, λόγω γάμου με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους

 Προβολή αρχείου