Το υποχρεωτικό ωράριο Διευθυντών & Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Το Υποχρεωτικό Ωράριο των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εδώ

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών και
Επαγγελματικών λυκείων προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των τμημάτων είναι:
orario-diefth