ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1. Πίνακας υπεραρίθμων εκπ/κων σχ. έτους 2017-18 εδώ

2. Πίνακας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπ/κων μετά από άρση εδώ

3. Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά εδώ

Πρόσκληση

Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:
α) παρέμειναν υπεράριθμοι
β) βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
γ) ήρθαν με μετάθεση
δ) επιθυμούν βελτίωση,
να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν στον κλάδο που σημειώνονται κενά και μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες .

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τετάρτη 24-05-2017 έως και Δευτέρα 29-05-2017 και ώρα 10:00,
α) αυτοπροσώπως,
β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Το έντυπο αίτησης εδώ