29-09 Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 985/02-07-2016 αίτημα σας, σας γνωρίζουμε ότι:
Εγκρίνεται η διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ.
2423055655 (κ. Αθ. Ζγαρδώνη) και 2423055651 (κ. Δ. Λάμνιας).
Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από την κείμενη
νομοθεσία

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Αθήνα, 14-09-2016
Αρ. Πρωτ. 148296/Δ2