29-9 Διευκρίνιση για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών

Θέμα: Διευκρίνιση για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών

Μετά από ερωτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σε ενιαίο διδακτικό δίωρο διευκρινίζεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος σε ενιαίο διδακτικό δίωρο δεν είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται εφόσον οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων το επιτρέπουν.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ