13-09-16 Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων σε Γυμνάσιο & Λύκειο

13 09 16 istoria2

 

13-09-16 Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

 

Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα απέστειλε η Γενική Διευθυνσή Σπουδών μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου

Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Λυκείου

Οδηγίες για την Ιστορία Γυμνασίου

Οδηγίες για την Ιστορία Λυκείου
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας