Δείτε τον Ιατρικό σας Φάκελλο (Φάρμακα, Διαγνώσεις, Επισκέψεις, Νοσηλεία, Παροχές)

Πρώτα κάνετε εγγραφή στην διεύθυνση:
https://apps.ika.gr/eApplicationInsPerson/

θα χρειαστείτε τους κωδικούς taxis.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής παίρνετε αριθμό αίτησης.
Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση θα πρέπει να πάτε σε κάποιο γιατρό και με τον αριθμό αίτησης να κάνει την ενεργοποίηση.
Ο ιατρικός σας φάκελλος είναι διαθέσιμος στην  διεύθυνση:
https://apps.ika.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson
Φάρμακα, Διαγνώσεις, Επισκέψεις, Νοσηλεία, Παροχές, Διαβητολογικά, Υλικά, Αιμοκαθάρσεις, Φάρμακα Υψηλού Κόστους.