15-07-16 Διαδραστική – Βιωματική Εκπαιδευτική Τηλεόραση

15 07 16 telev

15-07-16 Διαδραστική – Βιωματική Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» εντάχθηκε η Πράξη «Πιλοτική  Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης». Η διαδραστική και βιωματική εκπαιδευτική τηλεόραση αφορά στην παραγωγή και τηλεοπτική  μετάδοση εκπαιδευτικού υλικού με δημιουργούς και πρωταγωνιστές τους μαθητές, με  όχημα σύγχρονες και μη παραδοσιακές μορφές έκφρασης, όπως ο κινηματογράφος, τα  οπτικοακουστικά έργα και τα ψηφιακά περιβάλλοντα.  Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για την εισαγωγή στην εκπαίδευση νέων, σύγχρονων και δημιουργικών τρόπων διδασκαλίας.

 

Η Πράξη θα περιλαμβάνει:

-ένα εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα αποτελούμενο από

-18 ωριαία τηλεοπτικά επεισόδια,

Σε κάθε ένα από τα 18 επεισόδια

-θα εξετάζεται ένα γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή θα εξεταστούν 18 γνωστικά αντικείμενα

-το οποίο θα εισαγάγει κάθε φορά ένας έγκριτος πανεπιστημιακός

Σε κάθε ένα από τα 18 επεισόδια θα συμμετέχουν και θα παρίστανται

-2 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (δηλαδή συνολικά 36 σχολεία θα λάβουν μέρος στην εκπομπή), τα οποία θα έχουν προετοιμάσει και θα παρουσιάζουν από μία εργασία για το συγκεκριμένο θέμα.

Η εργασία του κάθε σχολείου θα έχει την μορφή μια ταινίας μικρού μήκους με υπόθεση, διάρκειας πέντε (5) έως επτά (7) λεπτών. Έτσι στο πλαίσιο της εκπομπής θα παραχθούν και θα παρουσιαστούν:

-36 μικρού μήκους ταινίες (1 από κάθε σχολείο) σε σχέση με τα 18 γνωστικά αντικείμενα.

Με τη βοήθεια ενός επιστημονικού συμβούλου και ενός επαγγελματία σκηνοθέτη και με

τα απαραίτητα τεχνικά μέσα οι ίδιοι οι μαθητές γράφουν, σκηνοθετούν, παίζουν τους ρόλους, φτιάχνουν τα σκηνικά και τα κοστούμια, γράφουν τη μουσική και γυρίζουν μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα μια πεντάλεπτη ταινία.

Παράλληλα σε κάθε επεισόδιο, εκτός της ταινίας μικρού μήκους που θα έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές, θα προβάλλονται:

-2 ταινίες-καταγραφές, 1 για κάθε σχολείο που συμμετέχει (36 ταινίες δηλαδή ταινίες συνολικά) που θα παρακολουθούν τη διαδικασία αναζήτησης, εύρεσης και πρόσληψης της  γνώσης και τη μεταμόρφωσής της σε δημιουργία.

Με όλες τις τυχόν δυσκολίες, τα απρόοπτα αλλά και τις επιτυχίες των μαθητών. Στο τέλος τα  σχολεία θα επιβραβευτούν, από την Κριτική Επιτροπή και από τους τηλεθεατές αφού η εκπομπή θα είναι διαδραστική με τη συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι εκφράζουν την γνώμη τους και επιβραβεύουν τις προσπάθειες των μαθητών.

Ενδεικτικά, τα γνωστικά αντικείμενα-επαγγελματικές κατευθύνσεις, τα οποία θα παρουσιαστούν στα επεισόδια και με τα οποία θα ενασχοληθούν οι μαθητές είναι τα ακόλουθα:

1.H Ευρώπη σήμερα

2.Το πολιτικό μας σύστημα–Θεσμοί

3.Ανθρώπινα δικαιώματα (μετανάστευση–πρόσφυγες). Σεβασμός στη διαφορετικότητα

4.Βιολογία (ο ανθρώπινος οργανισμός, διατροφή).

5.Θετικά και αρνητικά της Τεχνολογίας

6. Περιβάλλον και επιστήμη (κλιματικές αλλαγές)

7. Αθλητισμός (ντόπινγκ,κ.α)

8.Σχολικός εκφοβισμός και δημιουργία ομάδων

9.Κινητά τηλέφωνα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

10.Μουσική

11.Η Γλώσσα μας

12.Επαγγελματικός προσανατολισμός

13.Η χρήση των φαρμάκων στην καθημερινότητά μας

14.Street art

15.Εγκλήματα πολέμου,γενοκτονία

16.Brain drain

17.Βιβλίο

18.Σχέσεις των δύο φύλων