15-07-16 Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών σχολείων

15 07 16 optic

15-07-16 Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών σχολείων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την αναβάθμιση των  ψηφιακών υποδομών Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η πρώτη φάση θα αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού σε 134 σχολικές μονάδες όλης της χώρας.Για την επιλογή των ειδών που θα αποσταλούν σε κάθε σχολική μονάδα, θα ληφθεί υπόψη η αίτηση που έχουν καταθέσει οι σχολικές μονάδες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://edulabs.minedu.gov.gr/

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εντάσσεται και η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ Ιωάννη Παντή με την οποία  τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές των κάτωθι ειδών του εξοπλισμού της δράσης, που έχει συντάξει η αρμόδια επιτροπή:

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 13 – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (SINGLE BOARD COMPUTER)

•          KΩΔΙΚΟΣ 14 – ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ CLIENT (FAT CLIENT)

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 15 – ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ (HEADSET)

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 16 – ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH)

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 17 – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (3D PRINTER)

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 18 – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ (3D SCANNER)

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 19 – ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 20 – ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 21 – ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], συμπληρώνοντας, υπογράφοντας και σφραγίζοντας την φόρμα που επισυνάπτεται στην παρούσα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ http://www.minedu.gov.gr

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: http://minedu.gov.gr/

 

Επίσης η Απόφαση θα κοινοποιηθεί σε αρμόδιους σχετικούς φορείς, όπως ενδεικτικά:

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Η απόφαση