ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας δέχεται οικονομικές προσφορές για μετακίνηση 22 μαθητών της Ε’ & ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικών Σχολείων Περιφέρειάς μας, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας Κύπρου με ημερομηνία αναχώρησης 01/07/2016 και επιστροφής 10/07/2016.
Για την παραπάνω μετακίνηση θα θέλαμε η προσφορά σας, να περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς μαθητών με λεωφορείο από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (Αρκαδίου 8, Λαμία) για τη διαδρομή Λαμία – Λάρνακα – Λαμία με ενδιάμεσες στάσεις Άμφισσα – Λειβαδιά – Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται η Αεροπορική Εταιρεία, ώρα πτήσης, το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, και το κόστος μεταφοράς, ανά άτομο.
Ο αριθμός των μαθητών που θα λάβουν μέρος στην παραπάνω μετακίνηση θα είναι είκοσι δύο (22) άτομα. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα είναι δύο (02).
Μέσα στην παραπάνω προσφορά θα πρέπει να μας δοθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κρίνεται αναγκαία η πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Η άδεια λειτουργίας του γραφείου σας, τα ασφαλιστικά συμβόλαια για την μεταφορά των μαθητών, η άδεια του λεωφορείου σε φωτοτυπία και το σήμα λειτουργίας του γραφείου σας. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (Αρκαδίου 8) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως μέχρι τη Δευτέρα 16/05/2016, τηλ 22310-66153-52-51 (από 07:30 π.μ – 14:30μ.μ).

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Χρήστος Ι. Δημητρίου