Οδηγίες για τα Ε.Κ, τα Β.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. των πανελλαδικών εξετάσεων 2016.

Συνοπτικές οδηγίες για τα Ε.Κ, τα Β.Κ. και τα Ε.Ε.Κ. των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2016. εδώ

Διακίνηση γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2016. εδώ

1) Καταστάσεις παρόντων – απόντων των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων
2) Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες.
και ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) Μαΐου 2016 με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.
εδώ