Λύσεις Θεμάτων 30ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας

Μπορείτε να δείτε τις λύσεις των θεμάτων του 30ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας (19-3-2016) εδώ

Θέματα παλαιοτέρων διαγωνισμών ΠΜΔΧ εδώ

chemistry1
chemistry