Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα

Προβολή αρχείου