Πρόσκληση σε Σεμινάριο με θέμα :Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων για την Ασφάλεια και Υγεία στις Σχολικές – Εκπαιδευτικές Μονάδες

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Σεμινάριο με θέμα :Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων για την Ασφάλεια και Υγεία στις Σχολικές – Εκπαιδευτικές Μονάδες»

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, με πρωτοβουλία των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ & ΔΕ, με αίτησή της προς το ΕΚΔΔΑ, εισηγείται την πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου, με θέμα: «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων για την Ασφάλεια και Υγεία στις Σχολικές – Εκπαιδευτικές Μονάδες», στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Άμφισσας & Ευρυτανίας. Η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου επιμορφωτικού σεμιναρίου στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων προτείνεται μετά τη θετική κατά γενική ομολογία αποτίμηση του αντίστοιχου, πρώτου σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας, τον Οκτώβριο του τρέχοντος σχολικού έτους.
Το σεμινάριο, διάρκειας 35 ωρών (7 ώρες ημερησίως για 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες), υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και προγραμματίζεται για το β΄ εξάμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους 2015 -2016. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε Δ/ντές σχολικών Μονάδων & στελέχη της Εκπ/σης. Προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την πραγματοποίηση του, που είναι τα 20 άτομα, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής τους στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης (αντίστοιχα ΠΕ ή ΔΕ), μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται ο Δ/ντής του σχολείου, αίτηση συμμετοχής μπορεί να αποστείλει ο Υποδ/ντής ή οποιοσδήποτε εκπ/κός του σχολείου, εφόσον υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσής του. Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει κατά κανόνα το όριο συμμετεχόντων, (20 -30 επιμορφούμενοι ανά τμήμα), η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης των αιτήσεων.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
κ.α.α.
Η νόμιμη αναπληρώτριά του Πρ/νη
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Ελένη Μπενιάτα