Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

ΘΕΜΑ: « Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες ή οι υποψηφιότητες δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια »

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, επισημαίνουμε ότι για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες ή οι υποψηφιότητες δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ν.4327/2015 ( Α¨50 ) όπου ορίζουν ότι « Όσον αφορά την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή μη ικανοποίησης των απαιτούμενων κριτηρίων υποψηφιότητας σε κάποια σχολική μονάδα, η επιλογή Διευθυντή πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»
Η τοποθέτηση στις θέσεις αυτές γίνεται με θητεία έως το τέλος του σχολικού έτους όσον αφορά στους οργανικά ανήκοντες στη σχολική μονάδα και έως τη λήξη του διδακτικού έτους όσον αφορά στους υπηρετούντες με απόσπαση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Μαρούσι, 26 – 10 – 2015
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.361.22/ 166 / 170634 /E3