ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ02 ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙ EUROSCOLA

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των ΓΕΛ – ΕΠΑΛ Φθιώτιδας να αποστείλουν ηλεκτρονικά, στο [email protected]
το συντομότερο δυνατό, τα ονόματα των εκπαιδευτικών ΠΕ 02, που προτίθενται να συμμετάσχουν ως μέλη της Επιτροπής Βαθμολόγησης των γραπτών για το διαγωνισμό EUROSCOLA. Η βαθμολόγηση των γραπτών θα πραγματοποιηθεί στις 18-11-2015, ημέρα Τετάρτη, στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας (Σπ. Μουστακλή – Αφανός ).
Για τα μέλη της Επιτροπής :
· δεν προβλέπεται αποζημίωση.
· την ημέρα διεξαγωγής της αξιολόγησης των γραπτών,- Τετάρτη 18-11-2015 – θα απαλλαγούν από τα διδακτικά τους καθήκοντα.