Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων για Α, Β και Γ τάξεων ΕΠΑΛ

Σας αποστέλλουμε εγκυκλίους με θέμα:

α. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των A΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.
[2015.10]_Υλη_&_Οδηγίες_Διδασκ_ΓενΠ_Α,Β_(Ημερ_&_Εσπερ)_ΕΠΑΛ_σχ_έτους_2015-16
β. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και των Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016
[2015.10]_Υλη_&_Οδηγίες_Διδασκ_ΓενΠ_Γ_(Ημερ)_&_Γ,Δ_(Εσπερ)_ΕΠΑΛ_σχ_έτους_2015-16