Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2015-16

Για την απόφαση 1 πατήστε εδώ

Για την απόφαση 2 πατήστε εδώ.