Το ΦΕΚ για τις αναθέσεις στα ΕΠΑΛ

Αριθμ. 151899/Δ2/2015
Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού,Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
Η Υ.Α. Εδώ