Εγκύκλιος μετακινήσεων – εκπαιδευτικών επισκέψεων

Εκδρομές−Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
H Y.A. εδώ