Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών και εναπομείναντα κενά (Ανακοινοποίηση ως προς ΠΕ01). Υποβολή αιτήσεων από 14-16 Σεπτεμβρίου 2015

Πράξη ΠΥΣ∆Ε 15/11-9-2015

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών (Ανακοινοποίηση ως προς ΠΕ01) εδώ

Εναπομείναντα κενά:

Κενά ομάδων  Β1,Β2, Β3 : εδώ

Κενά ομάδων Β4, Β5, Β6 : εδώ

Κενά ομάδων Β7, Β8, Β9 : εδώ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν με τις πράξεις 14/10-9-2015 και 15/11-9-2015 να υποβάλουν  εκ νέου αίτηση για τα εναπομείναντα κενά από Δευτέρα 14-9-2015 έως Τετάρτη 16-9-2015 και ώρα 12:00.

 

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr