Ωρολόγια Προγράμματα Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας γνωστοποιούμε ότι: η με αρ. πρωτ. Φ2/88070/Δ4/04-06-2015 Υπουργική Απόφαση, που αφορά στο «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού», έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1053/τ.Β΄/05-06-2015.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΓΝΟΣ

Μαρούσι, 14-07-2015
Αριθ. Πρωτ. Φ2/112892/Δ4

1 thought on “Ωρολόγια Προγράμματα Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

Comments are closed.