Ημερίδα: Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη στην Εκπαίδευση

Αναλυτικά εδώ

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόγραμμα
Συντονίζουν: Παν. Αγγελόπουλος – Κωνστ. Παπαγεωργίου ΥΠΟΠΑΙΘ

10.00 – 10.15: Χαιρετισμός Πολιτικής Ηγεσίας (*έχει προσκληθεί)
10.15 – 10.40: Ψηφιακή Ασφάλεια και Εκπαίδευση, Καθ. Σ. Νικολετσέας, υπεύθυνος Δράσης
10.40 – 11.00: Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Παιδεία, I. Φραγκιαδάκης (ΚΕΜΕΑ)
11.00 – 11.20: Ψυχική Υγεία και Νέες Τεχνολογίες, (Μονάδα Ψυχικής Υγείας)
11.20 – 12.00: Διάλειμμα για καφέ.
12.00 – 12.20: Η δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης: Δρ. Αρ. Βαγγελάτος
12.20 – 12.40: Ιστοσελίδα, μαθήματα και παιχνίδι: εργαλεία για την ενίσχυση της Ψ.Ε. στην εκπαίδευση: Εκπρόσωπος Αναδόχου Υλοποίησης
12.40 – 13.00: Μηχανισμός Ελέγχου Ασφάλειας Προσωπικών Υπολογιστών: Δρ. Παντ. Καραμολέγκος
13.00 – 13.20: Protos: Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης: Αναπλ. Καθ. Β. Βλάχος
13.20 – 14.00: Συζήτηση – Ερωτήσεις

• Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που σκοπεύουν να συμμετάσχουν, να το δηλώσουν μέσω εγγραφής στην παρακάτω φόρμα!