Έκδοση Αποτελεσμάτων και Έκδοση Απολυτήριων Τίτλων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Αξιότιμοι Διευθυντές,

Με την τελευταία αναβάθμιση του ΠΣ myschool, έγινε διαθέσιμη η Έκδοση Αποτελεσμάτων για τις τελευταίες Τάξεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και η Έκδοση Απολυτήριων Τίτλων και Πτυχίων. Επίσης, να σας υπενθυμίσουμε ότι ήδη υποστηρίζεται η Έκδοση Αποτελεσμάτων για τις Α’ και Β’ Τάξεις Ημερησίων και Α’, Β’ και Γ’ Εσπερινών, όπως έχετε ενημερωθεί με προηγούμενη οδηγία.

Έκδοση Αποτελεσμάτων:

Για την ολοκλήρωση της Έκδοσης Αποτελεσμάτων για τις Γ’ Ημερησίων και Δ’ Εσπερινών, ακολουθείτε τις ίδιες διαδικασίες που εκτελείτε και για τις υπόλοιπες Τάξεις («Ενημέρωση Διαγωγής», την «Ενημέρωση Φοίτησης», «Τελική Επίδοση (Γενικά Αποτελέσματα)»).

Για τις Μονάδες τύπου ΕΠΑΛ, και συγκεκριμένα για την Έκδοση ΠΤΥΧΙΩΝ, επιπλέον, θα πρέπει να ολοκληρώσετε ΚΑΙ τη διαδικασία «Τελική επίδοση (Πτυχιακές εξετάσεις – Γενικά αποτελέσματα)».

Για τις Μονάδες τύπου Εσπερινό ΕΠΑΛ, και για την Έκδοση ΠΤΥΧΙΩΝ, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την Τελική Επίδοση των Μαθητών για το προηγούμενο Σχ. Έτος 2013-2014 (Γ’ Εσπερινού).

Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου:

Προαπαιτούμενη διαδικασία για την Έκδοση των Απολυτήριων Τίτλων, είναι η ολοκλήρωση της «Ενημέρωσης Αριθμών Πρωτοκόλλου». Με την προαναφερθείσα διαδικασία εξασφαλίζεται ο μοναδικός, αναγνωριστικός αριθμός κάθε Απολυτήριου Τίτλου.

Από την ίδια φόρμα, με την ίδια συμπεριφορά, οι Μονάδες Τύπου ΕΠΑΛ, ολοκληρώνουν ΚΑΙ την Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου ΠΤΥΧΙΩΝ, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή στο πεδίο «Τίτλος εξόδου», στο αριστερό, κατακόρυφο μενού πάνω από την «Αποθήκευση».

*ΠΡΟΣΟΧΗ* Αν αλλάξετε τιμή στον Τίτλο Εξόδου, η λίστα των Μαθητών θα μηδενιστεί και θα πρέπει να επιλέξετε ξανά «Αναζήτηση».

Τέλος, από την ίδια επιλογή, θα ολοκληρώσετε την Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου Βεβαιώσεων Πρόσβασης για τους Υποψηφίους Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015 (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β).

Έκδοση Απολυτήριων Τίτλων:

Στις Αναφορές Μαθητών, κάτω από το μενού «Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι», θα βρείτε τις Αναφορές «Απολυτήριο» και «Αποδεικτικό Απόλυσης» (ΑΝΑΦΟΡΕΣ > Αναφορές μαθητών > Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι). Σε αυτό το σημείο, να σας τονίσουμε ότι για την Έκδοση των Τίτλων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της Τελικής Επίδοσης και Ενημέρωσης Αριθμών Πρωτοκόλλου, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Αρχικά, να σας επισημάνουμε ότι ΔΕΝ μπορείτε να τροποποιήσετε τις συγκεκριμένες Αναφορές (ΔΕΝ μπορείτε να δημιουργήσετε κάποια δική σας προβολή). Οι Αναφορές έχουν σχεδιαστεί από την Ομάδα Ανάπτυξης του myschool σύμφωνα με τα πρότυπα και με έγκριση της Δ/νσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του ΥΠΟΠΑΙΘ, ως προς την εμφάνιση τους.

Έτσι, για να εκτυπώσετε τους Απολυτήριους Τίτλους, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1)            Μεταβαίνετε στη σελίδα της Αναφοράς «Απολυτήρια» (ΑΝΑΦΟΡΕΣ > Αναφορές μαθητών > Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι).

2)            Επιλέγετε κατάλληλα στα Κριτήρια επιλογής δεδομένων τους Μαθητές για τους οποίους επιθυμείτε να εκδώσετε την Αναφορά.

3)            Στο πεδίο «Κατάλογος Μαθητών» (λίστα των Μαθητών) επιλέγετε (click) πάνω στη φράση «Ανανέωση καταλόγου» (η φράση θα αλλάξει με τη «Έγινε ανανέωση του καταλόγου» και θα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα) και επιλέγετε τους Μαθητές (προσφέρεται και το checkbox «Επιλογή όλων» για να επιλεγούν ΟΛΟΙ οι Μαθητές της λίστας).

4)            Επιλέγετε «Προεπισκόπηση» για να προβάλλετε την Αναφορά και να την εκτυπώσετε. Να υπενθυμίσουμε ότι αναφορά θα εμφανιστεί ΜΟΝΟ για τους Μαθητές για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Ενημέρωσης Αριθμών Πρωτοκόλλου.

Στο κάτω μέρος της Αναφοράς, οι υπογραφές Διευθυντή, Υποδιευθυντή, Συντάκτη Τίτλου, ενημερώνονται αυτόματα από τις Παραμέτρους Αναφορών (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ > Παράμετροι Αναφορών Σχολικής Μονάδας). Επομένως, αν παρατηρήσετε μη αναμενόμενη εμφάνιση, θα πρέπει να ελέγξετε ότι έχουν συμπληρωθεί ορθά τα προαναφερθέντα πεδία.

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να εκδώσετε τους Τίτλους των Μαθητών νωρίτερα, με διαφορετική (μεταγενέστερη) ημερομηνία. Για να ορίσετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να αναγράφεται, θα πρέπει να επιλέξετε το πεδίο «Πρόσθετα Κριτήρια» (βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας) και στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί να ορίσετε την τιμή στο πεδίο «Ημερομηνία έκδοσης». Εκεί, θα πρέπει να καταχωρήσετε την ημερομηνία στη μορφή «ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ», για παράδειγμα «21/6/2015».

Αν παρατηρήσετε κάποιο λάθος στην αναγραφή της Περιοχής σας, για παράδειγμα αναφέρει «Αθήνας 15/6/2015» αντί για «Αθήνα 15/6/2015» (πάνω από τις υπογραφές, αριστερά της ημερομηνίας), τότε θα πρέπει να επεξεργαστείτε το πεδίο «Περιοχή» στα Γενικά Στοιχεία του Φορέα σας (ΦΟΡΕΙΣ > Ο Φορέας μου) – η επεξεργασία απαιτεί Αποσύνδεση από την εφαρμογή και εκ νέου Σύνδεση (logout-login) για να ενημερωθεί η αλλαγή.

Επιπλέον, από τα Πρόσθετα Κριτήρια, μπορείτε να ορίσετε, αν το επιθυμείτε, να εκτυπωθεί η αναφορά με την εμφάνιση μαιάνδρου περιμετρικά ή χωρίς (ενδέχεται ο μαίανδρος να μην εμφανιστεί κατά την Προεπισκόπηση και να χρειαστεί να επιλέξετε την «Προεπισκόπηση σε νέο παράθυρο και Αποθήκευση» για να προβάλετε την τελική μορφή της Αναφοράς).

 

Σχετικά με τα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων: το ΠΣ myschool διατηρεί τον Καλλικρατικό Δήμο Έγγραφής για τους Μαθητές. Επίσης, παρέχεται και το «Ελεύθερο» πεδίο, στην περίπτωση που ΔΕΝ σας καλύπτει ο Καλλικρατικός Δήμος. Η εμφάνιση των στοιχείων Δημοτολογίου στους Απολυτήριους Τίτλους γίνεται ως εξής:

–              αν ο «Δήμος εγγραφής» είναι συμπληρωμένος ΚΑΙ το «ελεύθερο» πεδίο («Δήμος εγγραφής (ελεύθερο)») ΚΕΝΟ, τότε εμφανίζεται ο Δήμος Εγγραφής

–              αλλιώς αν, ο «Δήμος εγγραφής» είναι συμπληρωμένος ΚΑΙ το «ελεύθερο» είναι συμπληρωμένο, τότε εμφανίζει την πληροφορία ως «”Δήμος_Εγγραφής” (πρ. κοιν. “Ελεύθερο”)»

–              αλλιώς αν, ο «Δήμος εγγραφής είναι ΚΕΝΟΣ ΚΑΙ το «ελεύθερο» είναι συμπληρωμένο, τότε εμφανίζεται ΜΟΝΟ το «ελεύθερο» πεδίο

–              ο Νομός Δημοτολογίου προέρχεται ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμπληρώσει τον «Δήμο εγγραφής» και παράγεται αυτόματα

Όμοια με τα παραπάνω λειτουργεί ο Δήμος εγγραφής για το Μητρώο Αρρένων.

 

Η αναγραφή των κλίσεων των ονομαστικών στοιχείων των Μαθητών, ακολουθεί τα παρακάτω:

–              εμφανίζονται οι τιμές, όπως αυτές έχουν καταχωρισθεί στη σελίδα Κλίσεις Ονομάτων της Καρτέλας Μαθητή

–              αν στις Κλίσεις Ονομάτων ΔΕΝ υπάρχει κάποια καταχώριση, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε κατάλληλα τα Οικογενειακά στοιχεία του μαθητή

–              αν οποιοδήποτε στοιχείο είναι άγνωστο (π.χ. αγνώστου Πατρός ή άγνωστο Γένος Μητρός), τότε ΔΕΝ θα εμφανίζεται κάποιο διακριτικό (π.χ. ο χαρακτήρας «-»), αλλά θα παραμένει «κενό» σύμφωνα με την Οδηγία που λάβαμε από τη Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του ΥΠΟΠΑΙΘ

–              αν το Γένος του μαθητή είναι κενό (στα Οικογενειακά στοιχεία του μαθητή), τότε θα γίνει προσπάθεια από την εφαρμογή να παράξει τη Γενική Κλίση του Ονόματος Μητρός για τον Τίτλο

Έτσι, αν παρατηρήσετε ότι μια κλίση εμφανίζεται εσφαλμένα, για παράδειγμα η Γενική του ονόματος Μητρός, τότε θα πρέπει αρχικά να ελέγξετε (και διορθώσετε) τις Κλίσεις Ονομάτων. Αν εκεί ΔΕΝ υπάρχει κάποια τιμή, θα πρέπει να ενημερώσετε κατάλληλα το Γένος Μητρός από τα Οικογενειακά στοιχεία του Μαθητή.

*ΠΡΟΣΟΧΗ* Αν έχετε ολοκληρώσει την Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου και στη συνέχεια μεταβάλλετε Κλίσεις ονομάτων (γενικότερα ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ στοιχείο της Καρτέλας Μαθητή Ονομαστικά, Προσωπικά, Οικογενειακά στοιχεία, κλπ.), τότε θα πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου τη διαδικασία.

 

Για τις Μονάδες τύπου ΕΠΑΛ, αντίστοιχη είναι η λειτουργικότητα της Έκδοσης των Πτυχίων.

 

 

Με εκτίμηση,

Ε. Μπίτσικας

Ομάδα Υποστήριξης myschool